Svenska träbåtar


Micky

Förord

När man står där som stolt ägare till sin första träbåt, full av entusiastiska planer, upptäcker man att det inte följde med någon manual. Hur gör man? Vad är det för båt man tagit sig an egentligen? Som nybliven träbåtsägare är det mycket man undrar över och det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp och råd.

Vi har försökt skriva den bok vi själva saknade när vi skaffade träbåtar. Svenska träbåtar är tänkt att fungera som stöd och inspiration för alla som är på väg in i träbåtsvärlden eller som haft båt en tid och vill veta mer. Vår ambition har inte varit att redovisa alla svenska båttyper eller att skriva en instruktionsbok om hur man renoverar sin träbåt. Inte heller berättar vi allt om träbåtarnas historia. Sådana böcker finns redan. Däremot vill vi skingra en del av de frågor man ställs inför som träbåtsägare och ge en introduktion till träbåtslivet i Sverige. Helt enkelt göra det enklare, roligare och mer givande att äga träbåt.

Vi hoppas att den här jordnära boken ska förta en del av de krav man kan känna efter att ha sett polerade uppvisningsbåtar på bilder och på festivaler. Det behöver inte vara svårt och betungande att ha en träbåt. Det ska tvärtom vara roligt och en båt ska kunna användas. Patina är vackert.


Patrik Lindén, skribent
Andreas Millde, båtbyggare
Joachim Petterson, projektledare, formgivare och illustratör
Tobias Regell, fotografTillbaka till startsidan. Vill du komma i kontakt med oss: hej@trabat.nu